Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 18/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Hydref 2017

Diweddariad misol, Hydref 2017

 

 

Bu’r haf yn gyfnod prysur i Amgueddfa Gwefr heb Wifrau.  Yn ogystal â’r gwaith cynnal a chadw arferol a chroesawu ymwelwyr, aethom ag arddangosfa  i amryw o lefydd:

Pabell Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn

 

Digwyddiad Amaturiaid Radio yng Nghanolfan Llyn Brenig

 

 

 Archifdy Sir Ddinbych ar gyfer ‘Drysau Agored’ Rhuthun

 

Daeth Cymdeithas Radio Gogledd Cymru o Landudno ar ymweliad â’r Amgueddfa un noson hefyd.

 

Ieuan Wyn Jones, cyn ddirprwy brif-weinidog, oedd ein siaradwr ym Mis Medi.  Cawsom sgwrs hynod ddiddorol am ei waith fel cyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai neu M-SParc.  Bu’n sôn am sut oedd parciau gwyddoniaeth mewn rhannau eraill o’r byd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i economi ardaloedd a chreu swyddi da.  Eglurodd fod y cwmni yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i ffurfio dolen rhwng y Brifysgol a chwmnïau bach a mawr.  Bydd adeilad cyntaf y parc ger Gaerwen yn agor y flwyddyn nesaf.  

 

Mae rhaglen lawn o weithgareddau wedi ei threfnu ar gyfer tymor yr Hydref.

Darlithiau Saesneg:

‘Fferyllfeydd yn Oes Fictoria’, gan Sue Clark, ar Hydref 20fed.

‘Dinbych a’r Ffrynt Gorllewinol’, gan Clwyd Wynne a Cliff Kearns ar Dachwedd 17eg.

 

Darlithiau Cymraeg:

‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Darlithiau Cymraeg:

‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 Bydd ein Bore Coffi yn Eirianfa ar Ragfyr 2il am 10.00 y.b., ar y cyd â MaryDei a Mind.

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo