Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 21/05/2018.

 

Bydd yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun, 28/05/2018.

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mai 2018.

Diweddariad misol, Mai 2018.

 Traddodwyd Darlith Goffa David Edward Hughes eleni gan ein Curadur, David Crawford.

‘Technoleg y Gramoffôn a Datblygiad y Record 78RPM’ oedd ei destun a chyflwynodd gipolwg ar ddatblygiad recordio sain y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.  Soniodd am y Cyfnod Acwstig, 1880-1925, pan ddyfeisiodd Thomas Edison ac Alexander Graham Bell recordiau silindr, ac, yn hwyrach, dyfeisiodd Emile Berliner recordiau fflat.  Roedd y recordiau silindr yn well yn dechnolegol na’r rhai fflat, ond roedd hi’n bosib i gynhyrchu cannoedd o gopïau ar y tro o’r rhai fflat, a dyna pam y llwyddon nhw ar draul y silindrau.  Cawsom wrando ar gerddoriaeth glasurol ar record 78RPM ar gramoffôn HMV, roedd David wedi ei weindio i fyny ynghynt.

 

 

Yn 1925, dechreuwyd recordio yn drydanol, a dyma ddechrau’r  Cyfnod Trydanol, 1925-1960.  Dechreuwyd recordio cerddoriaeth i gydfynd â ffilmiau yn y sinema yn y Prosiect Vitaphone ac, yn hwyrach,  datblygwyd recordiau finyl.  Dyfeisiodd Alan Blumlein recordiau stereo ac mae’r dechnoleg hon yn dal i gael ei defnyddio heddiw.  Oeddech chi’n gwybod mai ‘Nipper’ oedd enw’r ci a ddefnyddiwyd i hysbysebu recordiau His Master’s Voice?

 

Diolchodd David i’r gynulleidfa am eu cefnogaeth a alluogodd yr Amgueddfa i brynu taflunydd newydd.

 

Fel y gwelwch yn y llun nesaf, mae Martyn, ein gwirfoddolwr newydd, yn gweithio i adfer hen radio Osram Music Magnet Three.  Cynhyrchwyd y radio yma tua 1929 fel pecyn o gydrannau ynghyd â chyfarwyddiadau, ar gyfer yr amatyr.  Cyflwynwyd y radio arbennig hwn i’r Amgueddfa gan Geraint o Ogledd-Orllewin Lloegr a ymwelodd â Stondin Gwefr heb Wifrau yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013.  Hyderwn y bydd Martyn yn llwyddo i’w gael i weithio unwaith eto!

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.

Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.

Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan yr Athro Dyfrig Hughes.

 

Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

Dydd Sadwrn, Mehefin 2il:  10.00 y.b.:  Bore Coffi yn Eirianfa, Dinbych. LL16 3TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo