Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 24/07/2017.

 

 

Mewngofnodi

Cyfres o Sgyrsiau

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2016 – 2017

 

MEDI 2016

Dydd Gwener, 16 Medi, 7 - 10 y.h.   Goronwy Alun Hughes: His extraordinary life remembered.  Siaradwyr: ei gyfeillion.

 

HYDREF 2016

Dydd Gwener, 21 Hydref,   7 - 10 y.h. My Gems Collection. Siaradwr: John Clark

    

 

TACHWEDD 2016

Dydd Gwener, 18 Tachwedd,   7 - 10 y.h. Isaac Roberts: 19th Century Astronomer from Groes. Siaradwr: David Smith, Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru

 

 

RHAGFYR 2016

Dydd Gwener, 2 Rhagfyr, 7 - 10 y.h.  Radio Memories and Music and Poetry.  Noson gymdeithasol gyda chyfeillion yr amgueddfa.

 

IONAWR 2017  

 

Dydd Gwener, 20 Ionawr, 7 - 10 y.h.  Noson y Curadur. Radio Luxembourg, 1933-1945. Siaradwr: David S Crawford

 

CHWEFROR 2017

 

Dydd Gwener, 17 Chwefror,   7 -10 y.h.  Pharmacy in Victorian Times.  Siaradwr: Sue Clark

 

MAWRTH 2017

 

Dydd Gwener, 17 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  Menai Science Park.  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

 

EBRILL 2017

 

Dydd Gwener, 21 Ebrill, 7 -10 y.h.  The Struggle for the Radio became a struggle for creating a Nation.  Siaradwr: Eifion Lloyd Jones

 

 

MAI 2017

 

Dydd Gwener, 19 Mai, 7 - 10 y.h. A Visit to C.E.R.N. in Switzerland.  Siaradwr: Steffan Tudor

 

MEHEFIN 2017

 

Dydd Gwener, 16 Mehefin, 7 - 10 y.h. Radio Luxembourg 1945 -1992. Siaradwr David Crawford Curadur yr Amgueddfa.

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu amlygu.

 

17/06/3026 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Technoleg iBEACON , HWB Dinbych.

 

17/06/2016 Datblygiadau yn y diwydiant glo ers y 1970au, Richard Thompson, peiriannydd mwyngloddio (drwy gyfrwng y Saesneg)

 

23/06/2016 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Castell Caernarfon

 

01/07/2016 Sgwrs gan Ioan Talfryn i'w hail drefnu yn ddiweddarach.

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo